سال ۱۴۰۲

مرور سال ۱۴۰۲

من هر سال و در روز‌های پایانی می‌شینم و آن چه که گذشت رو مرور می‌کنم. یه نگاهی به اهدافی که اول سال تعیین کردم، ژورنال‌هایی که در طول سال نوشتم و اتفاقاتی که افتاده می‌اندازم و سعی می‌کنم مسیر سال بعدی رو برای خودم ترسیم کنم. در این نوشته از سالی که گذشت، موفقیت‌ها و شکست‌ها نوشتم. کار امسال وارد پنجمین سال فعالیتم در دیوار شدم. در سالی که گذشت مسئولیت‌ها، تیم و موضوعاتی که روشون کار می‌کردم رو تغییر دادم....

مارس 19, 2024 · 8 دقیقه · امین رشیدبیگی