مقداری سیم و آچار و قطعات مربوط به کامپیوتر بر روی یک میز

مدیریت بدهی‌های فنی

مقدمه بدهی‌های فنی عضو جدا ناپذیر توسعهٔ یک محصول هستن. با وجود این که عموماً بار معنایی منفی دارن، اما به وجود آوردنش لزوماً تصمیم معیوبی نیست؛ بلکه همونطور که از اسمش پیداست، یک چیزی رو قرض می‌گیریم که در آینده و در فرصت بهتری بهاش رو پرداخت کنیم. همونطور که Uncle Bob در این مقاله اشاره می‌کنه، بعضی مواقع برای سریع‌تر به نتیجه رسیدن و آزمایش کردن یک تغییر در محصول، خیلی مفید خواهد بود که کمی از استانداردهای فنی بکاهیم و به بهای گرفتن نتیجهٔ سریع‌تر، یک بدهی فنی به بار بیاریم....

نوامبر 3, 2023 · 5 دقیقه · امین رشیدبیگی