دو نفر در یک جلسه منتورشیپ با هم صحبت می‌کنند.

چرا به منتور نیاز داریم؟

یک تجربه پردهٔ اول: برنامه‌نویس جونیور چندین سال پیش در اوایل تجربه‌ٔ کاریم به عنوان برنامه‌نویس بک‌اند جونیور وارد یک شرکت شدم. غیر از من همهٔ تیم سینیور بودن و قرار بود که من از هم‌تیمی‌های باتجربه‌ترم یاد بگیرم و در کنارشون رشد کنم. بعد از چند ماه، همهٔ افراد تیم فنی شرکت رو ترک کردن و به مدت چند ماه و تا استخدام افراد جدید، من به تنهایی باید پروژه رو پیش می‌بردم....

دسامبر 1, 2023 · 9 دقیقه · امین رشیدبیگی